Co robimy?

Skutecznie pomagamy w zakresie pisania wniosków o dotacje unijne

Pomagamy w pozyskaniu bezzwrotnego oraz zwrotnego dofinansowania dla firm, wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Ograniczenia takie jak cel, branża czy wartość dotacji nie mają znaczenia. Jeżeli dotacje są w zasięgu, nasi Partnerzy pozyskają je.

W tej dziedzinie istotne znaczenie ma prawidłowe oraz przemyślane przygotowanie wniosku o dofinansowanie zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, ponieważ jest to także względem urzędu pewnego rodzaju przyrzeczenie zrealizowania projektu zgodnie z informacją zawartą we wniosku, dlatego ważne jest na przykład właściwe oszacowanie możliwości i wskazanie realnych wskaźników, które Państwa firma lub organizacja planuje osiągnąć, i z których będzie musiała się rozliczyć.
Fachowość firmy doradczej jest tutaj elementem niezbędnym. W tej materii każdy szczegół ma znaczenie.
Partnerzy, z którymi współpracujemy posiadają wieloletnie doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu oraz funduszy unijnych.

Pozyskanie dotacji to jest jednak dopiero połowa drogi. Druga połowa to prawidłowe jej rozliczenie, dlatego bardzo ważne jest posiadanie doświadczenia w tej dziedzinie, rozeznania w skomplikowanych procedurach i ciągle zmieniającym się otoczeniu prawnym w jakich funkcjonują fundusze współfinansowane w ramach środków europejskich oraz budżetu państwa. Bardzo ważny jest stały kontakt z urzędnikami będącymi opiekunami projektów już po przyznaniu dofinansowania.
Oferta naszych Partnerów obejmuje kompleksowe rozwiązania niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu pozyskania oraz rozliczenia dotacji:

 • Pozyskiwanie dotacji UE
 • Monitoring projektów
 • Zarządzanie projektami
 • Pozyskiwanie partnerów
 • Rozliczanie projektów
 • Ratowanie projektów i programy naprawcze
 • Organizacja procesu przetargowego
 • Audyt i ocena ryzyka
 • Projektowanie modeli biznesowych
 • Plany rozwoju eksportu
 • Organizacja targów i wyjazdów zagranicznych.

 

 

Usługi agencyjne świadczone poprzez serwis www.fundusze.org świadczone są przez firmę Agencja Biznesu funkcjonującą na rynku doradztwa i informacji publicznej od października 2010 roku (NIP: 693-209-26-24).