Polska Wschodnia

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki – 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przeznaczone będą na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

I Oś Priorytetowa: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

 • 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
  • 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
  • 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
 • 1.2 Internacjonalizacja MŚP
 • 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
  • 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP
  • 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
 • 1.4 Wzór na konkurencję

II Oś Priorytetowa: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa

 • 2.1 Zrównoważony transport miejski
 • 2.2 Infrastruktura drogowa

III Oś Priorytetowa: Ponadregionalna Infrastruktura Kolejowa     

 • 3.1 Infrastruktura kolejowa

 

Podstawowe dokumenty programowe:

Program Polska Wschodnia 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POPW 2014-2020

 

Źródło: www.polskawschodnia.gov.pl