Aktualizacja Harmonogramu naboru wniosków w Programie Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

27 kwietnia 2018 roku zatwierdzono zmiany w harmonogramie konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Zmiany polegają na:

1. wskazaniu kwoty alokacji w wysokości 350 mln PLN na konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

2. dodaniu informacji o nowych konkursach:

  • a. Design dla przedsiębiorców (poddziałanie 2.3.5) – konkurs prowadzony będzie przez PARP. Ogłoszenie planowane jest na 29 maja 2018 roku a nabór wniosków o dofinansowanie od 3 lipca do 31 października 2018 roku. Alokacja na konkurs wynosi 70 mln PLN.
  • b. Programy akceleracyjne (działanie 2.5) – konkurs prowadzony będzie przez PARP. Ogłoszenie planowane jest 13 czerwca 2018 roku, a nabór wniosków od 17 lipca do 4 września 2018 roku. Budżet konkursu wynosi 120 mln PLN.
  • c. Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R (działanie 4.4) – konkurs prowadzony będzie przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Ogłoszenie konkursu planowane jest 22 sierpnia 2018 roku, nabór wniosków o dofinansowanie – od 1 do 31 października 2018 roku. Alokacja na konkurs wynosi 100 mln PLN.

3. rezygnacji z konkursu Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock (poddziałanie 3.1.5) z uwagi na brak alokacji w działaniu 3.1

4. doprecyzowaniu terminu konkursu w ramach wspólnego przedsięwzięcia NCBR z województwem łódzkim realizowanego w poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Ogłoszenie konkursu planowane jest 16 lipca br., nabór wniosków od 14 sierpnia do 12 października br. Budżet konkursu wynosi 50 mln PLN i przeznaczony zostanie dla regionów słabiej rozwiniętych. Ograniczenie alokacji do regionów słabiej rozwiniętych będzie dotyczyło również wspólnego przedsięwzięcia z województwem śląskim.

Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie PO IR w zakładce Jak skorzystać z Programu?

 

Źródło: www.poir.gov.pl, 29.05.2018 r.

Dodaj komentarz