Jak zacząć korzystać?

Dla perspektywy finansowej 2014-2020 zostało przygotowanych 900 konkursów różniących się między sobą wieloma kryteriami formalnymi oraz merytorycznymi.

Jeżeli masz już plan projektu, który chciałbyś zrealizować możesz przejrzeć dokumenty konkursowe, dzięki czemu najszybciej zorientujesz się czy w ramach Twojego obszaru zainteresowań istnieją konkursy w obecnej perspektywie.

Dla Ciebie najistotniejszy na początek będzie dokument o nazwie „Szczegółowy opis osi priorytetowych (…)” – w skrócie „Szoop” – dedykowany dla poszczególnych tzw. Programów Operacyjnych.
Dzięki lekturze tego dokumentu będziesz w stanie określić czy Twój projekt kwalifikuje się do dofinansowania.

Tutaj znajdziesz listę Programów Operacyjnych oraz odpowiadających im „Szczegółowych opisów osi priorytetowych”:

Możesz również przysłać do naszej firmy zapytanie o możliwość otrzymania dofinansowania.

Zadaj pytanie » biuro@fundusze.org

Taka analiza wykwalifikowanego konsultanta jest bezpłatna.

Aby konsultant mógł właściwie określić listę dostępnych dotacji musisz najpierw odpowiedzieć na kilka pytań, takich jak to jaki reprezentujesz podmiot, gdzie zrealizujesz projekt, jaka jest jego dziedzina. W tym celu wypełnij formularz nr 1.

Wskazówka:
Przeszukiwanie opisów programów operacyjnych w celu znalezienia inspiracji nie jest najlepszym pomysłem. Największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

Najlepszym może nie jest, aczkolwiek może być wystarczająco dobrym. Dlatego po to, aby chociaż zobaczyć jakie projekty otrzymałby już dofinansowanie zachęcamy do odwiedzenia serwisu rządowego mapadotacji.gov.pl.

Projekty różnią się między sobą stopniem skomplikowania. Określając termin realizacji swojego projektu miej na uwadze, że przygotowanie przez specjalistę wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami może potrwać od jednego do dwóch miesięcy.
Zasady przygotowania projektów inwestycyjnych są zwykle bardziej wymagające, samo opracowanie studium wykonalności zabiera jeden miesiąc.

Należy mieć na uwadze fakt, że okienka naborów trwają niekiedy tylko jeden czy dwa tygodnie, a więc planując realizację takiego skomplikowanego projektu prace nad napisaniem dobrego wniosku o dofinansowanie należy rozpocząć na kilka miesięcy przed terminem naboru.

Zapewniamy także pomoc w pozyskaniu wkładu własnego.