Dotacje dla
firm :: wspólnot :: NGO

Skuteczność!

bootstrap modal

          Pomagamy w pozyskaniu bezzwrotnego dofinansowania dla firm, wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych. Ograniczenia takie jak cel, branża czy wartość dotacji nie mają znaczenia. Jeżeli dotacje są w zasięgu nasz Partner je pozyska.

          W tej dziedzinie istotne znaczenie ma prawidłowe oraz przemyślane przygotowanie wniosku o dofinansowanie zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym, ponieważ jest to także względem urzędu pewnego rodzaju przyrzeczenie zrealizowania projektu zgodnie z informacją zawartą we wniosku, dlatego ważne jest na przykład właściwe oszacowanie możliwości i wskazanie realnych wskaźników, które Państwa firma lub organizacja planuje osiągnąć, i z których będzie musiała się rozliczyć.

Fachowość firmy doradczej jest tutaj elementem niezbędnym. W tej materii każdy szczegół ma znaczenie.
Partner, z którym współpracujemy posiada skuteczność w pozyskiwaniu funduszy na poziomie 88%!

          Jak powyżej wspomniałem pozyskanie dotacji to jest jednak dopiero połowa drogi. Druga połowa to prawidłowe jej rozliczenie, dlatego bardzo ważne jest posiadanie doświadczenia w tej dziedzinie, rozeznania w skomplikowanych procedurach i ciągle zmieniającym się otoczeniu prawnym w jakich funkcjonują fundusze współfinansowane w ramach środków europejskich oraz budżetu państwa, jak również stały kontakt z urzędnikami będącymi opiekunami projektów już po przyznaniu dofinansowania.

          Zakres oferty naszego Partnera obejmuje komleksowe rozwiązania niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu pozyskania oraz rozliczenia dotacji:

Pozyskiwanie dotacji UE
Monitoring projektów
Zarządzanie projektami
Pozyskiwanie partnerów
Rozliczanie projektów
Ratowanie projektów i programy naprawcze
Organizacja procesu przetargowego
Audyt i ocena ryzyka
Projektowanie modeli biznesowych
Plany rozwoju eksportu
Organizacja targów i wyjazdów zagranicznych.

SPRAWDŹ CZY I KIEDY MASZ SZANSĘ NA UZYSKANIE DOTACJI - WYPEŁNIJ FORMULARZ I ODEŚLIJ